• Tunaset Gümrük Müşavirliği
  • ve Global Lojistik LTD. ŞTİ.

MALİYET ANALİZİ VE RAPORLAMA

  • Tedarikçi
  • İmalatçı
  • Taşıyıcı
  • Müşavirlik
  1. Analiz, Ölçüm ve Raporlama

Her bir sevkiyat sistemimizde tarih ve statüler ile izlenmekte, analiz edilmekte ve sonrasında parametrik olarak müşterilerimizin istek ve gereksinimleri doğrultusunda raporlanabilmektedir.

KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) adı altında dönemsel bazda sunduğumuz raporlar ile tedarik zinciri içerisinde tedarikçi, imalatçı, taşıyıcı gibi çeşitli paydaşların performansı ölçülebilmektedir.

Bu metodolojinin müşterilerimize faydası nedir?

Bu metodolojiyi benimseyerek, müşterilerimize toplam görünürlük, doğru operasyonel planlama, hatasız işlemler, ölçülebilir hizmet kalitesi gibi önemli katma değerler sağlayarak tedarik süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına katkıda bulunduğumuza inanıyoruz.

Raporlama  (Tüm raporlar SAP ve ORACLE uyumludur)

Süre Sonu Belge Raporu

• İmza Sirküleriniz

• Vekaletnameler

• Taahhütnameler

OKSB Raporu

• Yurtiçi firmaların OKSB bilgileri dolu olan ve süresi yaklaşanları otomatik olarak mail gönderilir.

MALİYET ANALİZİ VE RAPORLAMA