• Tunaset Gümrük Müşavirliği
  • ve Global Lojistik LTD. ŞTİ.

MEVZUAT DANIŞMANLIK

MEVZUAT DANIŞMANLIĞI

 

Dış ticaret mevzuatımızda, özellikle Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları ve Uzakdoğu ülkelerinin Türkiye’nin iç piyasa dengelerini bozan fiyatlarla ürün sevkiyatı yapması sebebiyle korunma önlemlerinin çoğaltılması yoluna gidilmiştir. Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Ürün Güvenliği ve Denetimi, Haksız Rekabet, İthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulamaları, Kaçakçılıkla Mücadele vb. mevzuat işlemleri sürekli olarak değişiklik göstermekte ve güncellenmektedir. Mevzuat departmanımız bu değişiklikleri en iyi ve en hızlı şekilde takip ederek müşterilerimize bildirmekte ve geniş kapsamlı değişikliklerde de eğitim ve seminerler düzenlemektedir. Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile gümrük, dış ticaret, tarım, sağlık ve benzeri kurumların mevzuat değişiklerini içeren sirkülerle e-posta yolu ve web sayfamızdaki “Sirküler” bölümünde güncel olarak duyurulmaktadır.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz arasında;

• İthal veya ihraç edilecek eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu tespit etmek; Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB), Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) çıkartılması, Bağlayıcı tarife bilgisi dışında kalan kimyasal maddelere tarife bilgisi almak, Yetkilendirilmiş Yükümlülük ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında yapılan taleplerde rehberlik yaparak görüş ve önerilerde bulunmak. Uzlaşma için firma tarafından yetkilendirme yapılması durumunda toplantılara katılma ve uzlaşma tutanaklarının imzalanması,
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca, Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine müşterilerimizin işyerlerinde yapılacak denetime konu ithalatlara ait düzenlenen Değerlendirme Raporu’nda belirlenen hususlara karşı görüşler bildirmek,
• Müşterilerimizin uluslararası eşya ticaretinde öğrenmek istedikleri gümrük ve dış ticaret konularında soru ve sorunlarına cevap vermek ve çözüm üretmek,
• Müşterilerimizin gümrük idareleri ile ilgili gümrük vergilerinden kaynaklı oluşan ihtilaflı ek tahakkuk ve para cezalarına karşı, gümrük mevzuatında öngörülen İDARİ İTİRAZ prosedürlerini gerçekleştirmek, yapılan itirazların müşteri aleyhine karara bağlanması durumunda, idari işlemin iptali için İDARİ YARGI nezdinde dava açılması yönünde danışmanlık hizmetleri vermek,
• Müşterilerimizin Dış Ticarete yönelik sorularının yasal düzenlemeler doğrultusunda karşılanması, oluşan veya oluşabilecek sorunların çözümlerine yönelik verilerin tespit edilerek kısa süre içinde sorunun giderilmesine yardımcı olmak bulunmaktadır.

MEVZUAT DANIŞMANLIK